Menettelysäännöt

Clas Ohlson pyrkii olemaan vastuullinen työnantaja ja hyvä yhteiskunnan jäsen. Kaikki yrityksen toimet – mukaan lukien tuotteiden sisäänosto, jakelu, myynti, korjaus ja käsittely tuotteiden elinkaaren päättyessä – on toteutettava siten, että ihmisoikeuksia noudatetaan ja ihmisten terveys ja turvallisuus sekä ympäristö huomioidaan.

Clas Ohlsonin menettelysäännöt ovat yrityksen liiketoiminnan olennainen osa. Niissä eritellään vaatimukset, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä, lasten oikeuksiin kohdistuvia vaikutuksia sekä liiketoiminnan eettisiä näkökohtia.

Säännöt perustuvat YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin, OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille sekä YK:n lasten oikeuksiin liittyviin liiketoimintaperiaatteisiin. Clas Ohlson tukee YK:n Global Compact -aloitetta.