Kaikki lähtee asiakkaiden tarpeista

Meidän on oltava joustavia, jotta voimme sopeutua ympäröivässä maailmassa tapahtuviin muutoksiin ja pystymme varmistamaan pitkäjänteisesti kestävän liiketoiminnan. Liiketoimintamallimme ydin on asiakas. Ymmärtämällä asiakasta ja hänen tarpeitaan voimme kehittää ja ylläpitää houkuttelevaa tuotevalikoimaa kaikissa myyntikanavissamme.

Strategiset painopisteet

Pitkäjänteisen strategiatyömme kuusi painopistettä ovat tuotteet ja palvelut asiakkaille, asiakaskohtaaminen, laajentuminen, toimitusketju, työtavat ja työntekijät. Nämä painopisteet ohjaavat kaikkea Clas Ohlsonin toimintaa. Jokaisen strategisen painopisteen sisällä on myös lyhyen aikavälin yhteisiä tavoitteita, joita seurataan kuukausitasolla.

Tuotteet ja palvelut

Clas Ohlsonin tulee olla itsestään selvä valinta arjen ongelmien ratkaisijaksi

 • optimoimalla valikoimaa asiakkaiden tarpeiden ja omilla markkina-alueilla vallitsevien trendien perusteella
 • optimoimalla tuoteryhmiä ja tuotevalikoimaa sekä kehittämällä omia tuotemerkkejä keskittyen laatuun ja muotoiluun
 • kehittämällä palvelukonseptia ja varaosatoimintaa
 • kehittämällä ja laajentamalla vastuullisempaa elämäntapaa tukevien tuotteiden valikoimaa

Asiakaskohtaaminen

Clas Ohlsonin tulee lisätä asiakkaiden lojaalisuutta ja houkutella uusia asiakkaita

 • vahvistamalla hyvää asiakaspalvelua
 • kehittämällä myyntikanavia yhä helpommin lähestyttäviksi ja inspiroivammiksi
 • kehittämällä Clas Ohlsonin omnikanavarakennetta
 • jatkamalla kanta-asiakasohjelma Club Clasin kehittämistä
 • vahvistamalla yrityksen brändiä ja kertomalla selkeämmin vastuullisuusagendasta ja vastuullisuustyöstä

Laajentuminen

Clas Ohlsonin tulee jatkaa toimintansa laajentamista olemassa olevilla ja uusilla markkinoilla

 • kasvattamalla toimintaansa markkina-alueillaan myymäläverkkoa ja verkkokauppaa kehittäen
 • laajentumalla uusiin maihin, joista Saksa on vuorossa seuraavana
 • kehittämällä franchising-mallia ja kasvamalla Arabian niemimaalla

Toimitusketju

Clas Ohlsonin on jatkettava toimitusketjun optimoimista

 • työskentelemällä yhtenäisemmin ensisijaisten tavarantoimittajien kanssa
 • etsimällä uusia sisäänostomarkkinoita
 • kehittämällä jakeluverkostoa
 • lyhentämällä tuotteiden valmistukseen kuluvaa aikaa ja parantamalla palveluntasoa
 • vähentämällä kuljetusten hiilidioksidipäästöjä

Työtavat

Clas Ohlsonin on tehostettava ja yksinkertaistettava työtapoja

 • tarkastelemalla ja kehittämällä liiketoiminnalle tärkeitä prosesseja
 • optimoimalla organisaatiorakennetta
 • vahvistamalla yrityskulttuuria ja arvoja
 • ottamalla käyttöön uuden liiketoimintajärjestelmän sCOREn (Systems for Clas Ohlson Retail Efficiency)
 • varmistamalla integroidun vastuullisuustyön kaikkien strategisten painopisteiden kohdalla
 • varmistamalla, että menettelyohjeita ja eettisiä periaatteita noudatetaan

Työntekijät

Clas Ohlsonin on varmistettava tehokas ja asiakaslähtöinen organisaatio

 • vahvistamalla johtamista
 • kehittämällä osaamista ja sitouttamalla työntekijöitä
 • lisäämällä moninaisuutta
 • edistämällä työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia